Jak nainstalovat a zapojit magnetický plovákový spínač hladiny

 

 

 

Plovákový spínač instalovaný na zásobníkuPlovákové spínače instalované na boční stěně zásobníku

 

 

 

1. Oblast použití magnetických plovákových spínačů 

 

Magnetické plovákové spínače lze použít pro limitní signalizaci minimální, maximální či více úrovní hladin v různých typech zásobníků s kapalinami. Lze je rovněž použít ve spojení s relé či stykačem pro ovládání chodu čerpadel či solenoidních ventilů za účelem automatického vyprazdňování či doplňování zásobníku nebo udržování hladiny v konstantním rozmezí. Pro tyto účely jsou vyráběny různé typy magnetických plovákových spínačů, které se liší počtem kontaktů, druhem a velikosti mechanického připojení (závitová ucpávka, závit nipl, příruba), způsobem elektrického připojení (vyvedený kabel, konektor, krytá svorkovnice), délkou vodící tyče, způsobem instalace a materiálovým provedením (nerez ocel, různé druhy plastů nebo kombinace nerezi a plastu). 

 

 

Plovákové spínače s více kontakty

Všechna provedení magnetických plovákových spínačů jsou určena pro čisté kapaliny bez příměsí hrubých nečistot a pro kapaliny které nevytvářejí na površích inkrusy a soli. Při výběru plovákového spínače věnujte pozornost minimální hustotě kapaliny určené pro daný typ plováku. Doporučujeme konzultovat použití plovákových spínačů pro kapaliny s vysokou vyskozitou a použití plovákových spínačů pro různé druhy chemikálií, pokud si nejste jisti jejich chemickou odolností pro jednotlivé druhy chemikálií. 

 

 

2. Konstrukce a princip funkce

 

Funkce spínacího kontaktu magnetického plovákového spínače

 

Magnetické plovákové spínače hladiny obsahují dle provedení jeden nebo více hermeticky zapouzdřených jazýčkových (reed) kontaktů, které jsou ovládány permanentním magnetem umístěným v plováku. Kontakty mohou být typu NO (spínací), NC (rozpínací) nebo NO/NC (přepínací). U plovákových spínačů s více kontakty je poloha jedotlivých kontaktů provedena dle požadavku zákazníka a nelze ji dodatečně měnit. 

 

 

3. Instalace

Ukázka nevhodného zacházení s plovákovým spínačem

Při manipulaci s magnetickým plovákovým spínačem se vyvarujte především u větších délkových provedení většímu průhybu vodící tyče, mechanickým rázům a otřesům a zejména pádu plováku na zem. Udržujte při manipulaci plovák na vodící tyči v jeho dolní poloze a nedovolte, aby došlo k jeho nárazu na dorazový kroužek. Prudkým nárazem plováku by mohlo dojít k poškození zapouzdřeného permanentního magnetu. 

 

U plovákových spínačů s více kontakty neupravujte polohu dorazových kroužků na vodící tyči. 

 

Vyvarujte se instalaci magnetického plovákového spínače v blízkosti silného magnetického pole. Mohla by tím být ovlivněna jeho funkce. 

 

U zásobníků z feromagnetických materiálů instalujte plovák alespoň 100 mm od jeho svislé stěny.

 

Plovákový spínač instalovaný na zásobníku v blízkosti stěny

 

 

 

V případě, že není možná svislá montáž plovákového spínače, je možné jej naistalovat pod úhlem s odchylkou max. +/-15°.

 

 

Plovákový spínač instalovaný na zásobníku pod úhlem 15°

 

 

 

Neumisťujte plovákový spínač v blízkosti míchadel a nátoků do zásobníku. Při zvýšeném pohybu hladiny nainstalujte plovákový spínač za přepážku, do ochranné trubky nebo bypassu.

 

 

Plovákový spínač instalovaný na zásobníku se zvlněnou hladinou

 

 

 

V případě instalace plovákového spínače, kdy dochází v zásobníku k častým změnám teploty doporučujeme u zakázkově vyráběných plovákových spínačů zvolit provedení s interní ochranou pomoci anikondenzační výplně (kódové značení V2). 

 

 

Políčko volby antikondenzační výplně plovákového spínače

 

 

 

4. Elektrické zapojení

 

Dodržujte maximální přípustné hodnoty napětí, proudu, ale především maximální výkonové zátěže (výkonová zátěž = proud x napětí), které jsou uvedeny pro daný typ kontaktu plovákového spínače. U kontaktů NC a NO/NC je zpravidla výkonová zátěž nižší než u kontaktů typu NO. Pokud je překročena maximální přípustná hodnota jednoho z parametrů napětí, proudu nebo výkonu, dojde ke výraznému zkrácení životnosti spínacího kontaktu nebo k jeho nevratnému poškození. 

 

Pokud je ke kontaktu plovákového spínače připojena induktivní zátěž (cívka relé, solenoidní ventil a pod.), je zapotřebí, aby byl kontakt chráněn proti pepěťovým špičkám, které v důsledku těchto induktivních zátěží vznikají. Tuto ochranu lze provést pomocí RC filtru pro spínání střídavého napětí (obr.1) nebo diody pro spínání stejnosměrného napětí (obr.2). Při zapojení kontaktů plovákového spínače do řídícího systému není tato ochrana zapotřebí. 

 

Schéma zapojení ochrany kontaktů plovákového spínače

 

 

5. Příklad elektrického zapojení plovákového spínače pro ovládání chodu čerpadla 

 

Pro ovládání chodu čepadla je zapotřebí kontakty plovákového spínače propojit s relé či stykačem s pomocným přídržným kontaktem, jehož pomocí lze docílit hysterezní funkci mezi zapínací a vypínací hladinou (funkce zapni-drž-vypni). Příklad zapojení relé s využitím pomocného kontaktu pro ovládání čerpadla v režimu vyprazdňování zásobníku je na obr. 1 a v režimu doplňování zásobníku na obr. 2. 

 

Zapojení kontaktů plovákového spínače v režimu vyprazdňování zásobníkuZapojení kontaktů plovákového spínač pro režim doplňování

 

Kompletní nabídku všech typů plovákových spínačů naleznete zde: Plovákové spínače hladiny

 

 

Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím