Merecom

Measuring and regulating components

Obchodní podmínky

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky a jejím potvrzením vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky, faxem, poštovním doručením písemné objednávky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze do 24  hodin po objednání stornovat a to telefonicky, případně e-mailem za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má MERECOM s.r.o. nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží a náklady na dopravu.

Dodání zboží

Zboží, které je skladem, je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. O případných delších dodacích lhůtách bude zákazník informován. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty než je uvedena, může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

Záruční doba

Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců dle občanského zákoníku. Vztahy s podnikatelskými subjekty (firmy, podnikatelé, živnostníci) a dalšími právnickými osobami či státními orgány se řídí obchodním zákoníkem a záručními podmínkami výrobce. Záruční doba může být v tomto případě i kratší než 24 měsíců.

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Reklamované zboží musí zákazník dopravit na vlastní náklady na místo reklamace (do sídla firmy) spolu s popisem závady. Zboží musí být zbavené nečistot. Reklamace v záruční době je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, k čemuž slouží doklad o koupi tj. faktura a záruční list, pokud byl k výrobku vystaven. Tyto doklady  jsou vždy dodány zákazníkovi spolu se zbožím. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

. neodborným použitím
. nedodržením instrukcí v návodu k obsluze
· mechanickým poškozením nebo opotřebením
· živelnými pohromami

· jinými vnějšími vlivy
 

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.

Zboží nelze vracet podle výše uvedeného odstavce v případě, že si zákazník objednal, vybral a převzal zboží osobně. Zboží nelze vracet v případě, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle Obchodního zákoníku.

Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu firmy MERECOM s.r.o., nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se MERECOM s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb MERECOM s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro vyřízení dané objednávky.